Ngành sợi

Công ty dệt may Hoàng Anh sản xuất Sợi Cotton, PE, OE, TC 300 tấn / tháng Vải Cotton, PE, TC, Filament... 2 triệu mét / tháng.

Chi tiết >>

Giới thiệu

Tổng Công Ty Dệt May Hoàng Anh sản xuất kinh doanh trên 8 ngành hàng, hơn 300 dòng sản phẩm chất lượng cao cung ứng trên thị trường nội địa và xuất khẩu

Xem thêm >>