Ngành sợi

Công ty dệt may Hoàng Anh sản xuất Sợi Cotton, PE, OE, TC 300 tấn / tháng Vải Cotton, PE, TC, Filament... 2 triệu mét / tháng.

Chi tiết >>